Over Mantum

Mantum Onderwijs

Mantum Onderwijs heeft vier basisscholen in de Randstad, twee in een stad (Den Haag en Vlaardingen), twee in een dorp (Benthuizen en ’s-Gravenzande). En hoezeer de omgeving ook verschilt per school, het is de voluit christelijk-reformatorische identiteit die teams, ouders en kinderen op alle locaties verbindt. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun christelijke levensovertuiging en zetten zich met hart en ziel in voor kinderen én voor elkaar binnen het team.

De Bijbel en het christelijk geloof zijn iedere schooldag levend aanwezig in de klas:

 • We beginnen en eindigen met gebed
 • Vertellen verhalen uit de Bijbel
 • Vormen kinderen in christelijk burgerschap

Onze kernwaarden

Medewerkers van de Mantum-scholen, voor de klas en achter de schermen, vinden elkaar in deze kernwaarden:

Dienstbaarheid

 • God en je medemens liefhebben;
 • Oog, oor en hart hebben voor je medemens;
 • Respect voor de bijdrage van een ander;
 • Zorg hebben voor jezelf.

Lerend

 • Elk mens heeft gaven en doet ertoe;
 • Iedereen mag groeien en bloeien met de gaven die men heeft;
 • We zetten onze gaven in om met en van elkaar te leren.

Geborgenheid

 • De leef- en leeromgeving is veilig en liefdevol;
 • Iedereen draagt bij aan deze omgeving;
 • Leven en leren doen we samen.