Onze scholen

Ontdek de unieke + van iedere school

Hoezeer de omgeving ook verschilt per Mantum-school, het is de voluit christelijk-reformatorische identiteit die teams, ouders en kinderen op alle locaties verbindt.

School icon

Eben-Haëzerschool

‘s-gravenzande

Werken op een christelijke basisschool, midden in het Westland? Welkom op de Eben-Haëzerschool in ’s-Gravenzande! Een echte streekschool waar ouders uit overtuiging voor de reformatorische grondslag kiezen. Dit geldt voor het team: collega’s geven vanuit hun geloof onderwijs en helpen kinderen stap voor stap talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Het schoolklimaat is gedreven. Westlanders houden van werken en aanpakken en dat proef je op school. Team en leerlingen gaan graag aan de slag met mooie resultaten als gevolg. Daar lopen ze vervolgens niet mee te koop. In de onderbouw bouwen de jongste leerlingen hun wereld steeds verder uit via ontwikkelingsgericht onderwijs. Leren door te spelen! In de bovenbouw geven we les vanuit de methode en daarbij ontwikkelen we ons voortdurend in kindgericht(er) onderwijs. ICT in de school? Goed geregeld!

Identiteit is niet zomaar een ‘etiket’ maar leeft in de praktijk van iedere schooldag. In de opening en sluiting, het Bijbelverhaal en het aanleren van een psalm. Daarmee houdt het niet op, ook in de zaakvakken én projecten wordt het geloof zichtbaar en tastbaar. Op een thematafel in de hal delen we de opgedane kennis en ervaringen. Studiedagen met het team beginnen we altijd met een Bijbelstudie, Gods Woord is letterlijk het vertrekpunt voor ons werk.

Het team is gezellig en gericht op samenwerken met ruimte voor iedereen. Met elkaar zoeken we de verdieping in ons werk en geven (én ontvangen) graag feedback. Natuurlijk is er voor iedereen alle ruimte om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Graag zelfs!

Wetenswaardig
 • Als Vreedzame School worden kinderen opgeleid tot mediatoren op het schoolplein. Zo voorkomen we conflicten én leren ze samen op te lossen.
 • Op onze school worden groepsvergaderingen gehouden en functioneert er een leerlingenraad.
 • Iedere jaar is er een Engelse Week met allerlei activiteiten.
 • Ons schoolgebouw is nieuw (2016) en modern ingericht.
 • In de school biedt Okidoki kinderopvang (0-4 jaar) en BSO.

Ontdek de vacatures

"
School icon_JC

Johannes Calvijnschool

Vlaardingen

Een kleine school met zo’n 100 leerlingen uit de hele stad én wijk. Dat is de christelijk-reformatorische Johannes Calvijnschool in Vlaardingen. Een plek die door kinderen, ouders en team wordt ervaren als een warm bad. Waarom? Iedereen kent elkaar en er is veel persoonlijk contact. Een veilige thuishaven in de veelkleurige samenleving van Vlaardingen waar kinderen tot bloei komen.

De ‘Johannes Calvijn’ is een voluit christelijke basisschool die ook kinderopvang biedt. De Bijbel is de basis voor wat we doen en hoe we de dingen doen. We beginnen en eindigen iedere schooldag met gebed en lezen of vertellen verhalen uit de Bijbel. Ook geven we kinderen een stukje christelijk burgerschap mee. Voor de meeste leerlingen is onze identiteit herkenbaar – zij groeien op in een christelijk gezin – voor een aantal andere leerlingen is dat anders. Hun ouders respecteren de identiteit en kiezen bewust voor onze school. Door de diversiteit leren kinderen al jong respect te hebben voor verschillende overtuigingen.

Ons team? Betrokken, warm en klein! Collega’s staan voor christelijk onderwijs in een seculiere omgeving en weten dat de onderlinge band veel meerwaarde geeft. Ze zoeken elkaar op tijdens pauzes, voor de gezelligheid maar ook om even te klankborden. Met elkaar houden we ‘bordsessies’ waarin we nieuwe initiatieven benoemen en de uitvoering borgen. We leren van elkaar en houden elkaar scherp, iedere dag.

Ons schoolgebouw is een beetje gedateerd, maar we zijn trots op het centrale leerplein in de hal. Een plek die ruimte biedt voor specifieke groepjes om zelfstandig te werken. Er zijn trouwens plannen voor de bouw van een nieuwe school, maar tot die tijd zijn we helemaal thuis in dit gebouw.

Wetenswaardig
 • De Bijbelse heilsfeiten hebben zichtbaar een centrale plek in de school. Als herinnering dat we tot eer van God willen leven én leren.
 • We zijn een Vreedzame School: een samenleving in het klein waar iedereen meedoet en meetelt.
 • Leerlingen leren al vroeg verantwoordelijkheid te nemen en draaien mee in commissies.
 • Ons onderwijs is kindgericht, leerlingen mogen groeien op hun eigen niveau. We werken daarom groepsdoorbrekend bij rekenen en begrijpend lezen.
 • Tutorlezen bevordert het vloeiend lezen en heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en de leesmotivatie van onze leerlingen. Ook bij andere lessen hebben we werkvormen waarbij leerlingen van en met elkaar leren.

Ontdek de vacatures

"
School icon_SB

School met de Bijbel

Benthuizen

Een plek waar alle kinderen welkom zijn hun om talenten te ontdekken en ontwikkelen, dat is de School met de Bijbel in Benthuizen. Onze school heeft een heldere christelijke identiteit. Die is de basis voor ons onderwijs en de manier waarop we samen school zijn.

Hoe komt onze identiteit tot leven op een schooldag? We beginnen en eindigen met gebed, lezen of vertellen verhalen uit de Bijbel of de kerkgeschiedenis en zingen psalmen en liederen. Leerlingen hebben verschillende kerkelijke achtergronden, maar ouders kiezen uit overtuiging voor onze school. Ze respecteren de reformatorische grondslag, de Bijbel is wat ons bindt. Ook bij zaakvakken als biologie en aardrijkskunde pakken we de Bijbel er trouwens vaak bij.

Ons team is gezellig en hecht. We hebben oog en hart voor elkaar, collega’s leven met elkaar mee. De onderlinge sfeer is open, lief en leed wordt gedeeld. Tenminste, als daar behoefte aan is, want iedereen kan en mag zichzelf zijn. “De school voelt als een warm bad” klinkt een beetje uitgesleten, maar vertelt wel hoe we de sfeer en werkomgeving ervaren.

Het pedagogisch klimaat op onze school is open en veilig. We willen dat alle kinderen met plezier naar school gaan en hechten veel waarde aan een positieve omgang met elkaar. Ook als er verschillen zijn. We besteden veel aandacht aan zelfstandig werken en leren kinderen stap voor stap zelf verantwoording te dragen voor hun leerproces. Zo komen ze tot betere prestaties en ervaren meer plezier in het leren.

Onze school is volop in ontwikkeling. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de nieuwbouw van onze school. Deze is in 2023 begonnen en wordt hopelijk in 2024 opgeleverd. Een mooi vooruitzicht voor het team en de leerlingen.

Wetenswaardig
 • Onze school heeft geen kledingvoorschriften, dit vinden wij een verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Sinterklaasviering, kerstaankleding van de school en de eindmusical: we besteden er passend (en met plezier!) aandacht aan.
 • Contact met ouders verloopt heel gemoedelijk, precies zoals je verwacht op een dorpsschool.
 • We besteden het hele jaar veel aandacht aan lezen, maar zeker tijdens de Boekenweek. Dan zijn er veel extra creatieve en groepsdoorbrekende activiteiten.
 • Sparen voor het jaarlijkse schoolreisje door boodschappen te doen in de Plus supermarkt? Het kan in Benthuizen!

Ontdek de vacatures

"
School icon

Eben Haëzerschool

Den Haag

Werken in het christelijk-reformatorisch basisonderwijs, maar dan in een grote stad? Het kan op de Eben-Haëzerschool in Den Haag. In de wijk Statenkwartier staat onze kleine school met zijn geheel eigen karakter. Team en leerlingen zijn trots op de school, die zijn identiteit koestert te midden van een dynamische en veelkleurige omgeving.

Die identiteit is voluit reformatorisch en is tastbaar aanwezig in het dagelijkse schoolprogramma. Met elkaar nemen we de tijd voor gebed, Bijbellezen, het zingen van psalmen en christelijke liederen, Bijbelverhalen en lessen kerkgeschiedenis. Bijbelkennis vinden we belangrijk. Leerlingen en hun ouders hebben een pluriforme kerkelijke achtergrond, vinden elkaar in het christelijk geloof en respecteren de grondslag van de school. Leerlingen zijn overwegend Nederlands, een deel heeft een andere nationaliteit. In een internationale stad als Den Haag is dat niet verwonderlijk.

De Eben-Haëzerschool mag dan klein zijn met ongeveer 120 leerlingen, dit betekent niet dat we op de achtergrond blijven. Integendeel, we zijn aanwezig in de stad: in de straat, buurt en wijk. We doen mee en proberen een positieve bijdrage te leveren aan de mensen om ons heen. Niet zozeer uit missionaire overwegingen (hoewel dit wel meespeelt), maar vooral om kinderen te leren hoe belangrijk een open vizier naar de maatschappij is.

Ons team? Relatief jong, héél enthousiast en met een mooie mix van m/v. We werken met elkaar volgens het Rijnlandse model met korte lijnen, een open sfeer en veel oog en hart voor elkaar en de leerling. Nieuwe collega’s worden vanaf dag één opgenomen in het team. Met elkaar geven we onze kernwaarden (vertrouwen, verbinding, vakmanschap en vooruitgang) handen en voeten. Ons motto? Eben-Haëzerschool, waar het klein begint om groot te worden.

Wetenswaardig
 • Als Vreedzame School leren we kinderen mede-eigenaar te zijn van een veilige leer- en leefomgeving. Ze vervullen al jong verschillende rollen en taken.
 • Wij willen leerlingen op hun niveau laten werken en daarnaast ook talent ontdekken, benutten en ontwikkelen. Dta doen wij met een eigen concept: Eben-Haëzer-Helpt! Hier zit o.a. onze plusklas Het Groeinlab, klusklas IkOok, een cateringteam en leerlingenmediatieteam in.
 • De historische voorgevel van onze school dateert uit 1920, daarachter is een relatief nieuw (2002) gebouw met een klassieke schoolindeling.In de school is ook kinderopvang en BSO aanwezig.

Ontdek de vacatures

"
Momenteel hebben wij geen vacatures. Wil je bij ons werken? Neem dan contact op voor een open sollicitatie.